O projekte

Prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam je možné získať pre rodinný, či bytový dom alebo chatu, dotáciu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri splnení podmienok podpory.

Podrobné znenie podmienok pre využitie podpory.

Odpovede na časté otázky.

Ako postupovať, aby ste mohli využiť poukážku

ZD Nové podmienky - schéma

Všetky podrobnosti nájdete na oficiálnej webstránke tohto projektu. Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk.

Finančný príspevok na dodávku a inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Programu Slovensko v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Delphia Energy s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.