Rodinný Dom

Fotovoltika pre rodinné domy

Fotovoltická elektráreň pre rodinný dom

Pri tvorbe fotovoltickej elektrárne na mieru s Vami spolupracuje tím našich odborníkov, ktorí analyzujú energetické potreby Vašej domácnosti. Následne po vytvorení energetického plánu a ukážke vizualizácie osadených panelov s Vami prediskutujú všetky náležitosti, ktoré sú potrebné, aby Vaša domácnosť znížila závislosť od verejnej energetickej siete.

Výhody fotovoltických elektrární pre domácnosti

Solárna energia je udržateľná a najmä obnoviteľná. Náklady na používanie solárnej energie na výrobu elektriny každý rok klesajú, preto čoraz viac ľudí prechádza na solárnu energiu, čím výraznou mierou šetria mesačné rodinné náklady. Solárny elektrický systém je vhodný pre každého, kto sa snaží znížiť mesačné náklady za energie a investovať do budúcnosti s relatívne rýchlou návratnosťou.

Úspora nákladov

=

Finančné výnosy a nižšie mesačné účty za energie sú hlavnými stimulmi domácností pre prechod na solárnu energiu.

=

Presné úspory, ktoré so solárnou energiou uvidíte, závisia od nasledujúcich faktorov: celková spotreba a využitie elektrickej energie v domácnosti, veľkosť solárnej elektrárne, slnečné žiarenie, veľkosť a uhol strechy, miestne sadzby za elektrinu.

Zvýšenie hodnoty domácnosti

=

Vďaka inštalácii fotovoltickej elektrárne na Vašom rodinnom dome výrazne stúpne jeho hodnota.

Environmentálny aspekt

=

Každá kilowatthodina (kWh) slnečnej energie, ktorá sa generuje, podstatne zníži emisie skleníkových plynov, ako je CO2, ako aj ďalšie nebezpečné znečisťujúce látky, ako sú oxidy síry, oxidy dusíka a pevné častice. Solárne systémy tiež znižujú spotrebu a odber vody. Šetríte tak životné prostredie.

Dotačné programy

Na zníženie úvodných nákladov do inštalácie nového fotovoltického zariadenia je možné využiť rôzne formy dotácií, či voucher poukážok, na základe rozmanitých výziev, ktoré vypisujú rôzne organizácie pod záštitou jednotlivých ministerstiev Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť Vám rada poradí, či je aktuálne platná nejaká výzva, do ktorej by ste sa mohli zapojiť a získať tak dotáciu pre Vašu fotovoltickú elektráreň.

Domácnosti môžu využiť program Zelená domácnostiam II, v ktorom môžu požiadať o dotáciu na Podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Domácnosti môžu využiť program Obnov dom v ktorom môžu požiadať o dotáciu na obnovu rodinného domu.

Pre viac informácií navštívte našu webstránku planobnovyrd.

Panely a Systémy

Rodinný Dom

Bytový Dom