Panely a systémy

Typy fotovoltických panelov a systémov

Fotovoltické panely

Solárne panely získavajú počas dňa slnečné žiarenie, ktoré pomocou fotovoltického efektu premieňajú na energiu. Solárne panely obsahujú aktívny materiál, ktorými sú kremíkové články. Tie počas vystavenia slnečnému žiareniu vytvárajú voľné elektróny, ktoré prúdia cez elektrický obvod.

Fotovoltické články sú uložené do fotovoltických panelov, ktoré sú navzájom poprepájané a chránené skleneným krytom. Veľkosť plochy panelov odzrkadľuje veľkosť prúdu, ktorý panelom preteká. Čím väčšia plocha panelu a väčšia intenzita žiarenia, tým väčší prúd.

Ak vo Vašej nehnuteľnosti využívate elektrickú energiu od tradičných distribučných spoločností a taktiež získavate solárnu energiu zo slnečného žiarenia, systém je nastavený tak, že prioritne budete využívať lacnejšiu variantu energie – solárnu energiu. V prípade, že by nastal jej nedostatok, automaticky začnete využívať energiu z verejnej siete.

Koľko solárnych panelov budete potrebovať na Vašu nehnuteľnosť alebo objekt závisí od viacerých faktorov:

  • od množstva slnečného žiarenia,
  • od uhlu a orientácie strechy alebo miesta, kde budú panely umiestnené,
  • od množstva energie, ktorú spotrebujete v období zimy a leta.

Aký je rozdiel medzi monokryštalickými vs. polykryštalickými fotovoltickými panelmi?

Monokryštalický panel

=

Každý článok je vyrezaný z jediného kryštalického kremíkového ingotu, z jedného kusu kremíka. Takže, zloženie buniek je čistejšie.

=

Vďaka tomu je monokryštalický panel účinnejší ako polykryštalický panel.

=

Dosahuje lepšiu výkonnosť v prostredí s vysokou teplotou a slabým osvetlením. Vhodný v menej ideálnych podmienkach. 

=

Rozlíšiť sa dá vďaka farbe. Sú celé čierne. Vašej nehnuteľnosti tak dodajú elegantnejší vzhľad.

Polykryštalický panel

=

Je vyrobený z viacerých zmiešaných kusov kremíka.

=

Je o niečo menej účinný ako monokryštalický kvôli nedokonalostiam na povrchu. Výroba je však lacnejšia, tým pádom je aj samotný polykryštalický panel je pre zákazníka lacnejší.

=

Naša spoločnosť však odporúča a pracuje s monokryštalickými panelmi najvyššej kvality a triedy, vzhľadom na vyššiu efektivitu a kratšiu návratnosť finančných prostriedkov klienta.

=

Farba je modrá. Pri bližšom pohľade je vidieť, že textúra aj farba sú nerovnomerné v dôsledku spôsobu výroby buniek panela.

Čo je to striedač/menič, virtuálna a záložná batéria?

Striedač - solárny inventor

=

Striedač slúži na premenu nízkeho jednosmerného napätia získaného z fotovoltických panelov na nízke striedavé napätie. Inštaluje sa v blízkosti domového rozvádzača. Jeho úlohou je meniť získanú jednosmernú energiu na striedavú. Následne je energia pripravená na využívanie.

=

V súčasnosti sa na trhu nachádza množstvo rôznych výrobcov solárnych meničov, pričom sa ich produkty odlišujú kvalitou, cenou, výkonnosťou a komfortom.

=

Naša spoločnosť rovnako ako pri fotovoltických paneloch, tak aj pri striedačoch pracuje s produktami najvyššej kvality (kategória A), ktoré sú rokmi overené nielen našimi klientami, ale aj používateľmi z celého sveta.

 

Virtuálna a záložná batéria

=

V prípade, že by Vaše fotovoltické panely generovali viac energie než spotrebujete, prebytok je možné uložiť do záložnej batérie, prípadne do virtuálnej batérie distribučnej spoločnosti a využiť ho až v prípade nutnosti.

=

K tomuto procesu je potrebných viacero automatizovaných a bezpečnostných modulov (Smart Meter, Wifi modul, DC a AC ochrany, modifikácia domového rozvádzača).

Základné typy systémov pre fotovoltické riešenia

ON-GRID systém

=

Vhodné pre firmy, ale aj domácnosti

=

V spolupráci s distribučnou sieťou

=

Striedač prioritne využíva solárnu energiu

=

Pri nedostatku solárnej energie využíva energiu z distribučnej siete

OFF-GRID systém

=

Vhodné pre sezónne objekty, chaty a nehnuteľnosti bez možnosti pripojenia sa do distribučnej siete

=

Nevyžaduje žiadne pripojenie k distribučnej sieti = ostrovný systém

=

Pre nepretržitú prevádzku využíva záložnú batériu

=

Prebytočná energia sa uloží do batérie, ktorá zabezpečuje prísun energie v časoch, kedy ju nie je možné získať v dostatočnom množstve

Hybridný systém

=

Vhodné pre firmy, ale aj domácnosti

=

V spolupráci s distribučnou sieťou

=

Súčasťou je solárna batéria na ukladanie energie, využíva sa ako záložný zdroj

=

Hybridný solárny systém využíva energiu ja v noci alebo keď je zamračené

Na montáž všetkých troch typov solárnych systémov je možné čerpať štátnu dotáciu, s ktorou získaním Vám radi pomôžeme. Rovnako Vám poradíme, ktorý systém je pre Vašu nehnuteľnosť najvhodnejší.

Panely a Systémy

Rodinný Dom

Bytový Dom