Firma

Fotovoltika pre firmy a ostatné budovy

Fotovoltická elektráreň pre firmy a ostatné budovy

Rovnako, ako domácnosti, aj firmy majú možnosť inštalácie fotovoltického systému. Je to vhodné riešenie pre malé, stredné i veľké podniky a rovnako aj pre verejné budovy rôzneho zamerania či obchodné centrá. Výhody, ktoré so sebou fotovoltický systém prináša, sa odzrkadlia nielen v krátkodobom, ale aj v dlhodobom horizonte.

Výhody fotovoltických elektrární pre spoločnosti

Úspora nákladov

=

Úspora nákladov je najzákladnejší dôvod, prečo zabezpečiť fotovoltický systém pre firmu. Pri obnoviteľných zdrojoch energie je vlastná výroba energie oveľa výhodnejšia, ako verejná sieť. Pri správnej voľbe typu fotovoltickej elektrárne viete zabezpečiť bezpečný chod svojmu podnikaniu praktický stále.

Nezávislosť a vyššia sebestačnosť

=

Najmä v prostredí podnikania vedia výpadky elektrickej energie spôsobiť veľké škody. Fotovoltická elektráreň s batériovým úložiskom reaguje na výpadok takmer okamžite a nahrádza funkciu záložného zdroja. Tým sa stáva Vaša spoločnosť sebestačnejšia a nezávislá od dodávky verejnej siete.

Environmentálny aspekt

=

Nielen domácnosti, ale aj priemyselné podniky či firmy rôzneho zamerania, ktoré pri svojej činnosti spotrebúvajú množstvo elektrickej energie môžu využívaním fotovoltiky nielen ušetriť náklady na prevádzku, ale šetriť aj životné prostredie. Energetika patrí dlhodobo k jedným z najväčších znečisťovateľov ovzdušia, a teda samotného životného prostredia. Každá kilowatthodina (kWh) slnečnej energie, ktorá sa generuje, podstatne zníži emisie skleníkových plynov, ako je CO2, či ďalšie nebezpečné znečisťujúce látky – oxidy síry, oxidy dusíka a pevné častice. 

Panely a Systémy

Rodinný Dom

Bytový Dom