Fotovoltika

Vďaka fotovoltike ušetríte náklady na energie a šetríte aj životné prostredie. Radi Vám pomôžeme s výberom vhodného fotovoltického systému, ktorý vám pomôže so zvyšujúcimi sa účtami za energie. Fotovoltický systém je vhodný pre všetky typy objektov (rodinné domy, bytové domy, verejné budovy, budovy firiem...)

ČO JE TO FOTOVOLTIKA A AKO FUNGUJE?

Jedná sa o inovatívnu technológiu, vďaka ktorej je možné priamo premeniť slnečné žiarenie na elektrinu bez pohyblivých častí. Fotovoltika patrí medzi obnoviteľné zdroje energie a počas svojej prevádzky neprodukuje žiadne emisie. Súčasná technológia teda už umožňuje vytvárať riešenia, ktoré šetria nielen energiu, ale aj planétu.

Uvažujete nad zaobstaraním vlastnej fotovoltickej elektrárne? Chcete byť sebestační a nezávislí na dodávke elektriny zo siete?  

My Vám poradíme, ktorý systém je pre vás najvhodnejší a ktorý z nich vám zabezpečí najefektívnejšiu úsporu energie.

Efektivita fotovoltiky na Slovensku

Výkon fotovoltických panelov je vyjadrovaný v hodnote Wp (špičkový výkon). Jedná sa o výkon zariadenia za definovaných podmienok pri intenzite slnečného žiarenia 1000W/m2 pri vonkajšej teplote  25 °C. Na dosiahnutie výkonu 1 Wp ( watt peak) je pri takýchto podmienkach potrebný článok vo veľkosti približne 6,7 x 6,7 cm. Slovensko je z hľadiska dopadajúceho slnečného žiarenia porovnateľné s Nemeckom. V súčasnosti je Nemecko najväčším trhom s fotovoltikou vôbec. Na Slovensku sú veľmi dobré slnečné podmienky počas celého roku, vďaka čomu je aj efektivita solárnych elektrárni na výbornej úrovni na celom území našej krajiny.

Úroveň slnečného žiarenia na Slovensku.  Zdroj: www.solargis.com

Využite dotácie na spolufinancovanie fotovoltickej elektrárne

Na zníženie úvodných nákladov do inštalácie nového fotovoltického zariadenia je možné využiť rôzne formy dotácií, či voucher poukážok, na základe rozmanitých výziev, ktoré vypisujú rôzne organizácie pod záštitou jednotlivých ministerstiev Slovenskej republiky.

Domácnosti môžu využiť program Zelená domácnostiam II, v ktorom môžu požiadať o dotáciu na Podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Domácnosti môžu využiť program Obnov dom, v ktorom môžu požiadať o dotáciu na Podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Aj pre malé, stredné a veľké podniky každoročne vychádzajú nové výzvy, ktoré môžu preplatiť náklady na inštaláciu fotovoltického systému až do výšky 80%.

Naša spoločnosť Vám rada poradí, či je aktuálne platná nejaká výzva, do ktorej by ste sa mohli zapojiť a získať tak dotáciu pre Vašu fotovoltickú elektráreň.

Panely a Systémy

Rodinný Dom

Bytový Dom