Fotovoltika

Vďaka fotovoltike ušetríte náklady na energie a šetríte aj životné prostredie.

Radi Vám pomôžeme s výberom vhodného fotovoltického systému, ktorý vám pomôže so zvyšujúcimi sa účtami za energie.

Fotovoltický systém je vhodný pre všetky typy objektov (rodinné domy, bytové domy, verejné budovy, budovy firiem…)

ČO JE TO FOTOVOLTIKA A AKO FUNGUJE?

Jedná sa o inovatívnu technológiu, vďaka ktorej je možné priamo premeniť slnečné žiarenie na elektrinu bez pohyblivých častí. Fotovoltika patrí medzi obnoviteľné zdroje energie a počas svojej prevádzky neprodukuje žiadne emisie. Súčasná technológia teda už umožňuje vytvárať riešenia, ktoré šetria nielen energiu, ale aj planétu.

Uvažujete nad zaobstaraním vlastnej fotovoltickej elektrárne? Chcete byť sebestační a nezávislí na dodávke elektriny zo siete?  My Vám poradíme, ktorý systém je pre vás najvhodnejší a ktorý z nich vám zabezpečí najefektívnejšiu úsporu energie.

FOTOVOLTICKÉ PANELY

Solárne panely získavajú počas dňa slnečné žiarenie, ktoré pomocou fotovoltického efektu premieňajú na energiu. Solárne panely obsahujú aktívny materiál, ktorými sú kremíkové články. Tie počas vystavenia slnečnému žiareniu vytvárajú voľné elektróny, ktoré prúdia cez elektrický obvod. Fotovoltické články sú uložené do fotovoltických panelov, ktoré sú navzájom poprepájané a chránené skleneným krytom. Veľkosť plochy panelov odzrkadľuje veľkosť prúdu, ktorý panelom preteká. Čím väčšia plocha panelu a väčšia intenzita žiarenia, tým väčší prúd.

Koľko solárnych panelov budete potrebovať na Vašu nehnuteľnosť alebo objekt závisí od viacerých faktorov:

  • od množstva slnečného žiarenia, ktoré by ste získavali na vytypovanom mieste,
  • od uhlu a orientácie Vašej strechy, prípadne miesta, kde by boli fotovoltické panely umiestnené,
  • od množstva energie, ktorú spotrebujete v období zimy a leta.

Monokryštalické vs. polykryštalické fotovoltické panely

Existujú monokryštalické, polykryštalické a dokonca aj tenkovrstvové panely. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. Niektoré sú vhodné pre rodinné domy, niektoré pre menšie chaty a iné zasa napríklad na zabezpečenie elektrickej energie pre karavany a podobne.

 

Monokryštalický fotovoltický panel

Monokryštalický panel obsahuje články, ktoré sú vyrezané z jediného kryštalického kremíkového ingotu. Keďže je každý článok vyrobený z jedného kusu kremíka, zloženie buniek je čistejšie.
Vďaka tomu je monokryštalický panel účinnejší ako polykryštalický panel. Taktiež dosahuje aj lepšiu výkonnosť v prostredí s vysokou teplotou a slabým osvetlením. Tým pádom tento panel dokáže produkovať elektrický výkon v menej ideálnych podmienkach. Monokryštalický panel od polykryštalického panelu je ľahké rozlíšiť vďaka rozdielnym farbám panelov. Monokryštalické panely sú celé čierne, pretože sú vyrobené z jedného kusu  kremíka. Vyzerajú tak elegantnejšie ako polykryštalické a Vašej nehnuteľnosti tak dodajú elegantnejší vzhľad.

Polykryštalický fotovoltický panel

Polykryštalický panel je vyrobený z viacerých zmiešaných kusov kremíka, ktoré sa formujú a upravujú tak aby ho vytvorili. Zmiešané zloženie buniek dáva polykryštalickým panelom modrú farbu.  Pri bližšom pohľade je vidieť, že textúra aj farba sú nerovnomerné v dôsledku spôsobu výroby buniek panela. Polykryštalický panel je o niečo menej účinný ako monokryštalický kvôli nedokonalostiam na povrchu. Výroba je však lacnejšia, tým pádom je aj samotný polykryštalický panel je pre zákazníka lacnejší.

Naša spoločnosť však odporúča a pracuje s monokryštalickými panelmi najvyššej kvality a triedy, vzhľadom na vyššiu efektivitu a kratšiu návratnosť finančných prostriedkov klienta.

Solárny inventor – striedač

Striedač slúži na premenu nízkeho jednosmerného napätia získaného z fotovoltických panelov na nízke striedavé napätie. Jednosmerný prúd vytváraný panelmi sa prostredníctvom elektrického kábla pripája k solárnemu striedaču. Striedač sa preto inštaluje v blízkosti domového rozvádzača. Všetky domácnosti využívajú striedavý prúd, preto je jeho úlohou meniť získanú jednosmernú energiu na striedavú. Následne je energia pripravená na využívanie.

Ak vo Vašej nehnuteľnosti využívate elektrickú energiu od tradičných distribučných spoločností a taktiež získavate solárnu energiu zo slnečného žiarenia, systém je nastavený tak, že prioritne budete využívať lacnejšiu variantu energie – solárnu energiu. V prípade, že by nastal jej nedostatok, automaticky začnete využívať energiu z verejnej siete.

V prípade, že by Vaše fotovoltické panely generovali viac energie než spotrebujete, prebytok je možné uložiť do záložnej batérie, prípadne do virtuálnej batérie distribučnej spoločnosti a využiť ho až v prípade nutnosti. K tomuto procesu je potrebných viacero automatizovaných a bezpečnostných modulov (Smart Meter, Wifi modul, DC a AC ochrany, modifikácia domového rozvádzača).

V súčasnosti sa na trhu nachádza množstvo rôznych výrobcov solárnych meničov, pričom sa ich produkty odlišujú kvalitou, cenou, výkonnosťou a komfortom.

Naša spoločnosť rovnako ako pri fotovoltických paneloch, tak aj pri striedačoch pracuje s produktami najvyššej kvality (kategória A), ktoré sú rokmi overené nielen našimi klientami, ale aj používateľmi z celého sveta.

+ foto podľa našej ponuky

Základné typy systémov pre fotovoltické riešenia

ON-GRID systémy predstavujú najčastejší spôsob využitia solárnej energie vo firmách, ale i v domácnostiach, zaručujú úsporu nákladov za elektrinu v domácnosti. Tieto domáce solárne systémy sú určené výhradne na využitie v spolupráci s distribučnou sieťou. Striedač bude harmonicky spolupracovať so sieťovou energiou, pričom prioritne využije všetku solárnu energiu a až keď jej bude nedostatok, začne využívať energiu z distribučnej siete.

 OFF-GRID domáce solárne systémy predstavujú systém, ktorý nevyžaduje žiadne pripojenie k distribučnej sieti. Tento systém sa nazýva aj ostrovný systém a využíva sa hlavne v prípade sezónnych objektov, chát alebo nehnuteľností bez možnosti pripojenia do distribučnej siete. Ostrovné systémy poskytujú možnosť napájania 24 hodín denne a nevyžadujú žiadne pripojenie k distribučnej sieti. Prebytočná získaná energia zo slnečného žiarenia sa ukladá do záložnej batérie, vďaka čomu budete mať zabezpečený prísun energie i v časoch, kedy ju neviete získať v dostatočnom množstve zo slnečného žiarenia.

Hybridné solárne systémy predstavujú systémy, ktoré sú pripojené k distribučnej sieti a tiež obsahujú solárnu batériu na ukladanie solárnej energie na jej opätovné použitie v čase, keď nie je k dispozícii solárna energia. Vďaka hybridnému solárnemu systému tak viete využívať solárnu energiu napríklad aj v noci alebo keď je dlhodobo zamračené. Solárne batérie poskytujú vynikajúci záložný zdroj energie a schopnosť lepšie využívať Vašu solárnu energiu.

Na montáž všetkých troch typov solárnych systémov je možné čerpať štátnu dotáciu, s ktorou získaním Vám radi pomôžeme. Rovnako Vám poradíme, ktorý systém je pre Vašu nehnuteľnosť najvhodnejší.

Fotovoltická elektráreň pre rodinný dom

Pri tvorbe fotovoltickej elektrárne na mieru s Vami spolupracuje tím našich odborníkov, ktorí analyzujú energetické potreby Vašej domácnosti. Následne po vytvorení energetického plánu a ukážke vizualizácie osadených panelov s Vami prediskutujú všetky náležitosti, ktoré sú potrebné, aby Vaša domácnosť znížila závislosť od verejnej energetickej siete.

Výhody fotovoltických elektrární pre domácnosti

Solárna energia je udržateľná a najmä obnoviteľná. Náklady na používanie solárnej energie na výrobu elektriny každý rok klesajú, preto čoraz viac ľudí prechádza na solárnu energiu, čím výraznou mierou šetria mesačné rodinné náklady.

Úspora nákladov

Finančné výnosy a nižšie mesačné účty za energie sú hlavnými stimulmi domácností pre prechod na solárnu energiu. Presné úspory, ktoré so solárnou energiou uvidíte, závisia od nasledujúcich faktorov:

  • celková spotreba a využitie elektrickej energie v domácnosti
  • veľkosť solárnej elektrárne
  • priame hodiny denného slnečného žiarenia (závisí od intenzity slnečného žiarenia a lokality Vašej domácnosti)
  • veľkosť a uhol strechy
  • miestne sadzby za elektrinu

Solárny elektrický systém je vhodný pre každého, kto sa snaží znížiť mesačné náklady za energie a investovať do budúcnosti s relatívne rýchlou návratnosťou.

Zvýšenie hodnoty domácnosti

Vďaka inštalácii fotovoltickej elektrárne na Vašom rodinnom dome výrazne stúpne jeho hodnota.

Enviromentálny aspekt

Každá kilowatthodina (kWh) slnečnej energie, ktorá sa generuje, podstatne zníži emisie skleníkových plynov, ako je CO2, ako aj ďalšie nebezpečné znečisťujúce látky, ako sú oxidy síry, oxidy dusíka a pevné častice. Solárne systémy tiež znižujú spotrebu a odber vody. Šetríte tak životné prostredie.

 

Fotovoltická elektráreň pre bytové domy

Obyvatelia bytových domov si môžu pokladať otázku, či je možné mať fotovoltiku aj v bytovom dome. Aké sú Vaše možnosti, ak chcete využívať solárnu energiu aj v bytovom dome, či priamo v byte?

 

Vývoj cien za energie v poslednej dobe naštartoval budovanie fotovoltiky aj v bytových domoch. Fotovoltické panely v bytových domoch boli dlho vnímané ako projekty, ktoré sa neoplatia. Pozornosť pri výstavbe solárnych elektrární sa tak upierala predovšetkým na veľké solárne parky a rodinné domy. Tento stav však už neplatí. Môže za to predovšetkým výrazný pokles cien fotovoltických systémov, ktoré za posledných desať rokov klesli aj o viac ako 80 %.

Keď k tomu pripočítame možnosť využitia štátnej pomoci, napríklad prostredníctvom programu Zelená domácnostiam II., je vlastná výroba energie jednoduchšia a návratnosť rýchlejšia.

Bytový dom = jeden odberateľ

 

Najvýhodnejším riešením pre bytový dom je fotovoltika na kľúč. Na strechu sa inštalujú fotovoltické panely a vytvorí sa jedno odberné miesto, ktoré vyžaduje vytvorenie tzv. mikrosiete. Bytový dom ako celok potom nakupuje elektrinu od jednej firmy.

 

Na päte domu je jeden hlavný istič pre celý bytový dom, kde prebieha aj meranie distribútora. V každom byte je elektromer, ktorý meria spotrebu vo vnútri bytovej jednotky. Distribútor má iba informáciu, koľko elektriny spotreboval celý dom, nie jednotlivé byty. Správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov potom rozúčtováva spotrebu vo vnútri domu.

 

Samotné zriadenie takejto mikrosiete prináša náklady na výmenu ističov a vytvorenie centrálneho odberného miesta. Na druhú stranu zlúčenie elektromerov zaistí úspory na platbách za istič – všetci v dome platia za jedno jediné odberné miesto. Už takýto stav stále ešte bez fotovoltiky a batérie prináša výrazné ročné úspory na celý dom.

 

Potrebný je súhlas dvojtretinovej väčšiny vlastníkov v bytovom dome

 

Podľa § 14b ods. 2 písm. e) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je na inštaláciu nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva potrebný súhlas  dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Táto skutočnosť hrá v neprospech technologickému pokroku bytových domov, vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré do procesu schvaľovania spravidla vstupujú. Napríklad všeobecne nízka účasť na schôdzach či písomných hlasovaniach, najmä pri potrebe dvojtretinového kvóra vlastníkov pri schvaľovaní takýchto realizácií.

 

Rýchla návratnosť investície do FVE

 

Modelový bytový dom s 30 bytmi s priemernou spotrebou elektriny môže dosiahnuť pri zavedení mikrosiete a fotovoltiky návratnosť investície za cca 5 rokov. Počíta sa pritom s fotovoltickými panelmi s výkonom 15 kWh.

 

Ročná výroba elektrárne by mala byť s ohľadom na slovenské podmienky zhruba 15 MWh. Pokiaľ by sa obyvatelia bytového domu rozhodli ešte pre obstaranie batérie, ktorá získanú energiu kumuluje, aby ju bolo možné využiť aj neskôr, keď je slnečné žiarenie nedostatočné, musia počítať s návratnosťou minimálne v horizonte 14, pretože nákup batérie je finančne náročnejší.

 

+ do textu ilustračných foto BD s FVE

 

Možnosti využitia FVE v bytových domoch

Bytové domy majú viacero možností využitia solárnej energie. Získanú elektrickú energiu môžu využívať jednotlivé domácnosti, čo však zahŕňa inštaláciu ďalšej technológie, prípadne môže byť energia využitá aj výhradne na pokrytie spotreby elektriny v spoločných priestoroch alebo sa vyrobená energia predá do siete, čo v konečnom dôsledku tiež výrazne zníži náklady na energie v bytovom dome.

 

Ak vznikne prebytok energie, ktorá sa v dome nespotrebuje, predá sa do siete alebo sa do nej odloží vďaka virtuálnej batérii distribučnej spoločnosti. V každom bytovom dome sú rôzne variability, kde sa energia môže využiť, najmä ak sa hovorí o spoločných priestoroch (kamerový systém, tablety, informačné panely, nabíjačka na elektromobily, ohrev žľabov, ohrev chodníkov, odvetrávanie, rekuperácia a akékoľvek iné elektronické zariadenia). Okrem šetrenia finančných prostriedkov vlastníkov je pridanou hodnotou aj zvýšený komfort bývania.

 

Fotovoltická elektráreň pre firmy

Rovnako, ako domácnosti, aj firmy majú možnosť inštalácie fotovoltického systému. Je to vhodné riešenie pre malé, stredné i veľké podniky a rovnako aj pre verejné budovy rôzneho zamerania či obchodné centrá. Výhody, ktoré so sebou fotovoltický systém prináša, sa odzrkadlia nielen v krátkodobom, ale aj v dlhodobom horizonte.

Výhody fotovoltických elektrární pre spoločnosti

Úspora nákladov je najzákladnejší dôvod, prečo zabezpečiť fotovoltický systém pre firmu. Pri obnoviteľných zdrojoch energie je vlastná výroba energie oveľa výhodnejšia, ako verejná sieť. Pri správnej voľbe typu fotovoltickej elektrárne viete zabezpečiť bezpečný chod svojmu podnikaniu praktický stále.

Environmentálne aspekty

Nielen domácnosti, ale aj priemyselné podniky či firmy rôzneho zamerania, ktoré pri svojej činnosti spotrebúvajú množstvo elektrickej energie môžu využívaním fotovoltiky nielen ušetriť náklady na prevádzku, ale šetriť aj životné prostredie. Energetika patrí dlhodobo k jedným z najväčších znečisťovateľov ovzdušia, a teda samotného životného prostredia. Každá kilowatthodina (kWh) slnečnej energie, ktorá sa generuje, podstatne zníži emisie skleníkových plynov, ako je CO2, či ďalšie nebezpečné znečisťujúce látky – oxidy síry, oxidy dusíka a pevné častice. 

 

Nezávislosť a vyššia sebestačnosť

Najmä v prostredí podnikania vedia výpadky elektrickej energie spôsobiť veľké škody. Fotovoltická elektráreň s batériovým úložiskom reaguje na výpadok takmer okamžite a nahrádza funkciu záložného zdroja. Tým sa stáva Vaša spoločnosť sebestačnejšia a nezávislá od dodávky verejnej siete.

 

+ ilustračné foto FVE v podnikoch

EFEKTIVITA FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU

Výkon fotovoltických panelov je vyjadrovaný v hodnote Wp (špičkový výkon). Jedná sa o výkon zariadenia za definovaných podmienok pri intenzite slnečného žiarenia 1000W/m2 pri vonkajšej teplote  25 °C. Na dosiahnutie výkonu 1 Wp ( watt peak) je pri takýchto podmienkach potrebný článok vo veľkosti približne 6,7 x 6,7 cm. Slovensko je z hľadiska dopadajúceho slnečného žiarenia porovnateľné s Nemeckom. V súčasnosti je Nemecko najväčším trhom s fotovoltikou vôbec. Na Slovensku sú veľmi dobré slnečné podmienky počas celého roku, vďaka čomu je aj efektivita solárnych elektrárni na výbornej úrovni na celom území našej krajiny.

Úroveň slnečného žiarenia na Slovensku. 

Zdroj: www.solargis.com

Využite dotácie na spolufinancovanie Vašej fotovoltickej elektrárne

Na zníženie úvodných nákladov do inštalácie nového fotovoltického zariadenia je možné využiť rôzne formy dotácií, či voucher poukážok, na základe rozmanitých výziev, ktoré vypisujú rôzne organizácie pod záštitou jednotlivých ministerstiev Slovenskej republiky.

Domácnosti môžu využiť program Zelená domácnostiam II, v ktorom môžu požiadať o dotáciu na Podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Aj pre malé, stredné a veľké podniky každoročne vychádzajú nové výzvy, ktoré môžu preplatiť náklady na inštaláciu fotovoltického systému až do výšky 80%.

Naša spoločnosť Vám rada poradí, či je aktuálne platná nejaká výzva, do ktorej by ste sa mohli zapojiť a získať tak dotáciu pre Vašu fotovoltickú elektráreň.

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.